Hoe overgewicht je kat ziek maakt

De Body Condition Score (afgekort BCS) wordt gebruikt om een inschatting te maken van het lichaamsvet. Daarmee wordt vaak gekeken of er sprake is van ondergewicht, ideaal gewicht of overgewicht.


Vaak wordt voor de BCS een schaal van 1 tot 9 gebruikt, waarbij 4 en 5 staan voor ideaal gewicht. Aangenomen werd dat die katten gezonder zijn en langer leven dan katten met een lagere of hogere BCS.


Nieuw interessant onderzoek van Teng en anderen (2018) keek naar welke relaties er bestaan tussen de body condition score, de overlevingskans en de risico’s op ziekten.


Over een periode van 10 jaar analyseerden zij daarvoor 2609 katten. Hiervan stierven 655 stierven in die periode. Het grootste deel (99,4%) was gecastreerd.


BCS en overlevingskans: leven katten met een BCS van 5 langer?

Allereerst keken Teng en collega’s[1] naar de levensduur van katten. Hiervoor keken ze naar de hoogst gemeten BCS in 3 leeftijdsgroepen.


Hieruit bleek dat katten met een maximale BCS van 6 een hogere levensverwachting hadden vergeleken met:

  • Katten met een BCS van 4 of 5 in de leeftijdscategorie 1 tot 3
  • Katten met een BCS van 3 of 9 in de leeftijdscategorie 3 tot 11
  • Katten met een BCS van 7 in de leeftijdscategorie 11+


Ondergewicht (een BCS van maximaal 3) had de hoogste sterfte percentueel (70,7%). De katten die maximaal een BCS van 6 kregen over hun levensduur hadden de laagste sterftecijfers (18%). In de BCS 5 categorie stierven 26,2% van de katten.

Verder was het interessant dat wanneer katten voor het eerst bij de dierenarts kwamen tot aan hun dood, de katten met een BCS van 6 de langste overlevingstijd hadden (7 jaar).


Echter geven de onderzoekers wel aan dat de kwaliteit van leven niet per se beter is, gezien excessief vet de kans op chronische ziekten doet toenemen.


BCS en ziekte: Zijn katten met een BCS van 5 gezonder?

Uit dezelfde gegevens hebben Teng en collega’s[2] ook gekeken naar 21 verschillende ziekten en de relatie met de BCS.


Van de 21 ziekten correleerden 14 met een hogere BCS, vooral wanneer die boven de BCS 7 kwam.


Kans op ziekte, versus BCS 5

ZiekteBCS 6BCS 7BCS 8 of 9
Algemene urine weg aandoeningenXXX
DiarreeXXX
Hypertensie (te hoge bloeddruk)XXX
Lagere urine weg aandoeningenXXX
Musculoskeletaal (bewegingsapparaat)XXX
OogaandoeningenXXX
Orale aandoeningenXXX
Ademhalingsproblemen XX
Allergieën XX
Artritis XX
Astma XX
Atopisch dermatitis XX
Dermatologisch (huid) XX
Diabetes XX
Gastro-intestinale problemen  X
Hogere urineweg aandoeningen  X


Niet geassocieerd met de BCS waren:

  • Hartproblemen
  • Gastro-intestinale problemen
  • Bovenste urineweg aandoeningen
  • Neoplasie (gezwellen)
  • Pancreatitis
  • Overgeven
  • Constipatie


Conclusie: BCS heeft invloed op levensduur en het ontstaan van ziekten

Vetweefsel is niet alleen een opslagplaats van energie, maar ook een endocrien orgaan dat hormonen uitscheidt. Deze kunnen effect hebben op inflammatie, de afweer, insuline uitscheiding en gevoeligheid, de glucose en vet metabolisme en bloeddruk.


Toch lijkt een BCS van 6 de overlevingskansen te vergroten na bezoek bij de dierenarts ten opzichte van een BCS 5. Over de kwaliteit van leven twijfelen de onderzoekers, maar ze speculeren dat deze baasjes misschien extra zorg bieden aan hun iets te dikke kat.


Een andere reden kan zijn dat de ziekte gepaard gaat met eetlust verlies en daarmee gewichtsverlies. Iets meer vet op de botten dit net iets minder problematisch maakt.


Echter blijkt ook dat katten met een BCS van 6 of hoger een groter risico hebben op verschillende aandoeningen dan katten met een BCS van 5. Hoe hoger de BCS wordt – oftewel hoe meer vetweefsel – hoe meer ziekten daarbij komen en hoe groter de kans daarop wordt.


Alleen al daarom is het verstandig om de BCS onder controle te houden, zodat het vetweefsel niet te groot wordt.


Weet jij of jouw kat een gezond gewicht heeft?


Bronnen

[1] Teng en anderen (2018) Strong associations of 9 point body condition scoring with survival and lifespan in cats

[2] Ten en anderen (2018) Associations of body condition score with health conditions related to overweight and obesity in cats