Algemene voorwaarden

1. Wanneer deze algemene voorwaarden gelden

1.1

Deze voorwaarden gelden in alle samenwerkingen tussen klant en Catmoneo. Dat geldt voor adviezen en gekocht (digitale) producten. Na betaling komt deze samenwerking tot stand.

1.2

Deze algemene voorwaarden van Catmoneo zijn beschikbaar via de website op www.catmoneo.nl/algemene-voorwaarden.

1.3

Catmoneo gaat een dienstenverbintenis aan met de klant, geen resultatenverbintenis.

Dit wil zeggen dat Catmoneo alles in haar macht zal doen om zo kundig mogelijk advies te verlenen, maar een bepaald resultaat kan nooit beloofd worden aangezien dit van vele factoren afhankelijk is.

2. Aanbod

2.1

Het inhoud van de producten van Catmoneo wordt duidelijk omschreven. Afbeeldingen zijn waarheidsgetrouwe weergave van de producten, diensten en/of digitale producten. Duidelijke fouten/vergissingen binden Catmoneo niet.

2.2

Bij het aanbod wordt duidelijk vermeld dat de klant weet wat zijn rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

2.3

Het volgen van een Catmoneo training  of voeradvies, geeft niet het recht op achteraf gratis vrijblijvende begeleiding.

2.4

Niets uit het Catmoneo aanbod is bestemd om een persoonlijk advies van een professional te vervangen, zoals uw dierenarts of kattengedragstherapeut.

2.5

Catmoneo kan onder geen omstandigheden verantwoordelijk gesteld worden voor eender

welke vorm van onaangename uitkomst bij het gebruik van de verkochte producten.

3 Producten

3.1

Super Foods voor Katten (SFK)

 • De live versies van SFK begint op een vooraf aangegeven datum. Deze wordt duidelijk gecommuniceerd op de website. Vanaf die datum wordt de toegang geregeld, zodat iedereen op hetzelfde moment kan beginnen.
 • Bij de Doe-Het-Zelf versie van SFK zonder groepscoaching wordt na betaling direct toegang verleend.

3.2

Voedingstool

De Voedingstool draait het beste op een Microsoft computer met Excel. Catmoneo is niet verantwoordelijk om dit werkend te krijgen op de computer van de klant, zeker niet bij afwijkende apparatuur.

3.3

Voer advies

Voor een goed voer advies is een volledig ingevulde vragenlijst nodig. Deze geeft inzichten in wat de kat in kwestie nodig heeft. Het onjuist of onvolledig invullen van de vragenlijst geeft geen recht op het geld terug.

3.4

Voerlijsten

Betaling geeft toegang voor 1 jaar. Aangezien deze producten veel tijd nodig hebben om te updaten en uit te breiden. Daarna loopt de toegang automatisch af. Er wordt een mail gestuurd waarmee door een nieuwe betaling de toegang verlengt kan worden.

4 Gedragscode tijdens live opleidingen

Om een fijne dag te garanderen voor al onze deelnemers, vraag ik je om tijdens een opleiding aan volgende gedragscode te houden:

4.1

Vanuit Catmoneo probeer ik de trainingen zo interactief mogelijk te maken, met de mogelijkheid om vragen te stellen. Ik vraag echter uit respect voor de andere deelnemers om vragen kort en algemeen te houden. Gelieve ook maximum 2 vragen achter elkaar te stellen.

4.2

Het is niet mogelijk om een opleiding gelijk te stellen met een individuele sessie, gelieve dit in

gedachten te houden indien je niet al je vragen heeft kunnen stellen. Ik doe echter mijn best

om iedereen te helpen.

4.3

Het is uiteraard mogelijk en wordt zelfs aangemoedigd om in discussie te treden over onze

onderwerpen, maar steeds met wederzijds respect voor ieders mening en achtergrond. We

letten hierbij op onze taal, intonatie en houding.

5 Betaling

5.1

Betalingen gaan via de website, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is met de klant. Dit is mogelijk:

 • Per mail overeenkomst
 • Wanneer er uitdrukkelijk bij het product staat dat je in x termijnen kunt betalen, waarbij x wordt gedefinieerd in het aantal termijnen.

5.2

Bij een betaling in termijnen wordt de eerste betaling via de website gedaan. Daarna volgen de facturen per email. Deze moeten binnen 7 dagen voldaan worden. Dit staat ook op het factuur vermeld.

5.3

Een BTW factuur is mogelijk en kan per mail worden aangevraagd: marilyn@catmoneo.nl

6 Annulering

6.1

Er wordt ten zeerste aangeraden pas in te schrijven wanneer de deelnemer zeker is dat hij/zij de opleiding kan bijwonen.

6.2

Alle live (online of op locatie) opleidingen bij Catmoneo worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

Indien een opleiding door Catmoneo geannuleerd wordt, is het onder geen beding mogelijk een schadevergoeding te vragen. De klant krijgt de optie om zijn of haar inschrijfgeld terug te krijgen, of deel te nemen op een latere datum indien mogelijk.

6.3

Indien de deelnemer zonder verwittiging niet aanwezig is op een opleiding, heeft men geen

recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de factuur.

6.4

Indien de deelnemer verhinderd wordt door omstandigheden en de training niet kan

bijwonen, kan men een vervangende persoon laten deelnemen, mits er minstens 1 dag vooraf een schriftelijke notificatie aan Catmoneo is gegeven.

6.5

Catmoneo heeft het recht om ten allen tijde een geplande training te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding.

In geval van verplaatsing door Catmoneo hebben de ingeschreven cursisten het recht om zich uit te schrijven en wordt het reeds betaalde inschrijfgeld 100% terugbetaald.

6.6

Catmoneo kan nooit resultaten beloven bij het gebruik van onze producten, daar resultaten

afhankelijk zijn van vele verschillende aspecten. Het is daarbij niet mogelijk om een ‘niet

tevreden, geld terug’ policy aan te bieden.

6.7

Speciale voorwaarden voor annuleringen & geld terug

De benoemde periode geldt vanaf de factuurdatum, tenzij anders vermeld.

 • A. Voor Super Foods voor Katten:
  • Kosteloos annuleren: Tot 1 week na de startdatum van SFK die het dichtstbij de factuurdatum ligt. Dit is de geen-kat-in-de-zak garantie.
   • Wanneer de Doe-Het-Zelf SFK gevolgd wordt zonder groepscoaching, geldt kosteloos annuleren tot 1 week na de factuurdatum.
  • 100% annuleringskosten: na het verloop van de eerste week zoals hierboven wordt beschrven.
 • B. Voer adviezen:
  • Kosteloos annuleren: Geen vragenlijst opgestuurd en binnen 21 dagen van factuurdatum
  • 50% annuleringskosten: Vragenlijst opgestuurd, maar nog geen adviesgesprek gehad
   • Dit geldt ook voor een onvolledig ingevulde vragenlijst die na een 2de verzoek niet aangeleverd wordt. Dit laatste is echter geen verplichting van Catmoneo.
   • Dit geldt ook na de periode van 21 dagen na factuurdatum waarbij geen vragenlijst wordt opgestuurd. Doorgaans wordt hiervoor nog een extra herinneringsmail gestuurd. Dit laatste is echter geen verplichting van Catmoneo.
  • 100% annuleringskosten: Na het eerste adviesgesprek
 • C. Voor online trainingen, voerlijsten en de Voedingstool geldt:
  • 100% annuleringskosten: geld terug is niet mogelijk, omdat het product per direct wordt geleverd / er direct toegang wordt verleend.
 • D. Voor live trainingen (op locatie of online) die op een specieke datum starten, geldt:
  • Kosteloos annuleren: Tot 21 dagen voor de eerste dag van de training
  • 20% annuleringskosten: bij 21 tot 10 dagen voor de eerste dag van de training
  • 50% annuleringskosten: 10 tot 3 dagen voor de eerste dag van de training
  • 100% annuleringskosten: vanaf 3 dagen voor de eerste dag van de training

6.8

Annulering van een inschrijving kan uitsluitend per email op marilyn@catmoneo.nl

Zet in het onderwerp [ANNULERING] voor snellere afhandeling.

7 Veiligheid & verantwoordelijkheid

7.1

Catmoneo kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige negatieve, onwenselijke of schadelijke gevolgen van het gegeven advies tijdens eender welke vorm van betaalde of nietbetaalde consulting (opleiding/gedragstherapie/opendeurdag/gastlezing).

De klant blijft steeds eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van de adviezen. Catmoneo belooft wel dat alle gegeven adviezen zoveel mogelijk gebaseerd zijn op wetenschappelijke en dier-vriendelijke technieken en theorieën.

8 Klachten

8.1

Indien de klant niet tevreden is of een klacht heeft over een handeling of verrichting met of van Catmoneo, dient hij of zij dit schriftelijk (per email) aan te kaarten binnen de 30 dagen na het gebeuren van de feiten. De klacht dient grondig gemotiveerd te zijn.

8.2

Klachten ivm de standaardvoorwaarden zullen bekeken worden, maar het is niet mogelijk om hier op in te gaan. De klant dient deze te lezen alvorens ermee akkoord te gaan. Indien de  klant akkoord ging met de standaardvoorwaarden maar deze niet (volledig) gelezen heeft, en dit ervoor gezorgd heeft dat de klacht in stand kwam, is buiten mijn macht en is Catmoneo niet verder verantwoordelijk. Deze voorwaarden werden opgesteld voor een goede samenwerking  en dit begint met een eerlijke aanvaarding.

9 Privacy & Copyright

9.1

De klant zijn of haar gegevens worden opgenomen in het bestand van Catmoneo voor commercieel – administratieve doeleinden en worden onder geen omstandigheden aan derden doorgegeven. Inzage en verbetering van gegevens van de klant is mogelijk op schriftelijk verzoek (per email).

9.2

De klant erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens intellectuele &

industriële eigendommen zijn en blijven van Catmoneo (Marilyn Creates).

De teksten, afbeeldingen en andere items in het cursusmateriaal worden door auteursrecht beschermd. De deelnemer is niet gerechtigd om op enigerwijze logo’s, grafieken, voorstellingen en alle vormen van cursusmateriaal aan derden af te staan of in gebruik te geven voor persoonlijke of commeriële doeleinden.

10 Contactgegevens

Marilyn Bakker

Catmoneo — Marilyn Creates

KVK nummer: 60728531

BTW nummer: NL001420956B46

Emailadres: marilyn@catmoneo.nl

De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Catmoneo zijn te vinden op www.catmoneo.nl/algemene-voorwaarden

Reacties zijn gesloten.