Algemene voorwaarden Catmoneo

1. Wanneer deze algemene voorwaarden gelden

1.1

Deze voorwaarden gelden in alle samenwerkingen tussen klant en Catmoneo. Dat geldt voor adviezen en (digitale) producten. Na betaling komt deze samenwerking tot stand.


1.2

De meest recente algemene voorwaarden van Catmoneo zijn beschikbaar via de website op www.catmoneo.nl/algemene-voorwaarden.


1.3

Catmoneo gaat een dienstenverbintenis aan met de klant, géén resultatenverbintenis. Dit wil zeggen dat Catmoneo alles in haar macht zal doen om zo kundig mogelijk advies te verlenen, maar een bepaald resultaat kan nooit beloofd worden aangezien dit van vele factoren afhankelijk is.


2. Aanbod

2.1

De inhoud van de producten van Catmoneo wordt duidelijk omschreven. Afbeeldingen zijn waarheidsgetrouwe weergave van de producten, diensten en/of digitale producten. Duidelijke fouten/vergissingen binden Catmoneo niet.


2.2

Bij het aanbod wordt duidelijk vermeld dat de klant weet wat zijn rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


2.3

Het kopen van een Catmoneo (digitaal) product, geeft niet het recht op achteraf en voortdurende gratis begeleiding. Voor de voeradviezen zijn duidelijke termijnen opgesteld (zie 3.5) die ook op de website vermeld staan.


2.4

Niets uit het Catmoneo aanbod is bestemd om een advies van een andere professional te vervangen, zoals uw dierenarts of kattengedragstherapeut.


2.6

Catmoneo kan onder geen omstandigheden verantwoordelijk gesteld worden voor eender welke vorm van onaangename uitkomst bij het gebruik van de verkochte producten.


3. Producten

3.1      Toegang

De trainingen en voerlijsten zijn te volgen via de Catmoneo leeromgeving (Huddle). Hiervoor ontvang je een mail met inlogcodes. Voor voeradviezen hebben we een digitale ontmoetingen.


3.2      Voerlijsten (adult, kitten, senior)

Catmoneo is niet verantwoordelijk te houden voor nog niet uitgevoerde updates of fouten. Ik doe mijn uiterste best de voerlijsten met de nieuwste informatie te voorzien en fouten te voorkomen. Het is echter onmogelijk om 24/7 updates doorvoeren. Voor de voedingskeuze is de klant zelf altijd eindverantwoordelijke.


3.2.1               Voerlijsten 2024 en jonger

Betaling geeft toegang voor 1 jaar. Voor de adult en senior variant is dit in de vorm van een abbonement. De kitten variant eindigt automatisch.


Het eerste jaar geldt er een extra toeslag. Het tweede jaar wordt het bedrag automatisch geïncasseerd (exclusief de eerste eenmalige toeslag). De toegang wordt geregeld via de Catmoneo leeromgeving (Huddle).


Alleen met een abonnementsvorm geniet je van alle updates die tussendoor gebeuren.


3.2.2               Voerlijsten 2023 en ouder

Indien deze in het verleden zijn aangekocht, behoud je hiertoe toegang. Het geeft echter geen recht op toegang van updates in nieuwere jaren. Daarvoor is het abonnement af te sluiten.


3.3      Voedingstool

De Voedingstool draait het beste op een Microsoft computer met Excel (of Google Spreadsheets). Dit is duidelijk aangegeven op de verkooppagina, waarvoor ook een extra akkoord vinkje gezet moet worden.


Catmoneo is niet verantwoordelijk om dit werkend te krijgen op de computer van de klant, zeker niet bij afwijkende apparatuur. Geld terug is om deze reden dan ook niet mogelijk.


3.4      Super Foods voor Katten (SFK)

De training kun je op je eigen tempo volgen. De video’s en het bijbehorende materiaal blijft beschikbaar zolang Catmoneo bestaat (‘lifetime toegang’). Data voor live Q&A’s is te vinden binnen het trainingsmateriaal.


3.5      Voer advies

Voor een goed voer advies is een volledig ingevulde vragenlijst nodig. Deze geeft inzichten in wat de kat in kwestie nodig heeft. Het onjuist of onvolledig invullen van de vragenlijst geeft geen recht op het geld terug. Zie ook punt 6.8.


3.3.1

Catmoneo behoud zich het recht voor een voeradvies eenzijdig te weigeren of in overleg te upgraden (voorbeeld: van Plus naar XL). In deze gevallen krijg je een voorstel voor wat ik denk dat verstandig is, zodat ik ook een kwalitatief advies kan waarborgen. Indien dit niet past voor jou om welke reden dan ook, is het mogelijk om het volledige bedrag terug te krijgen.


3.3.2               Tijdsschema voor uitvoering van een voeradvies

Wanneer je een voeradvies (mini, standaard, plus of XL) boekt, vindt de eerste afspraak binnen 1 maand na factuurdatum plaats.


Voor het Plus en XL advies geldt er een termijn waarin de overige afspraken plaatsvinden na factuurdatum:


Een Plus advies wordt binnen 3 maanden afgerond

Een XL advies wordt binnen 12 maanden afgerond


Alleen als er per mail contact is geweest over een uitstel, is het mogelijk om hiervan af te wijken. Catmoneo zal altijd zoveel mogelijk meedenken met de situatie, maar is niet verplicht hieraan mee te werken in verband met bedrijfsplanning.


3.6      Copywright en hergebruiken materiaal

Niets van Catmoneo mag hergebruikt worden, tenzij specifiek aangegeven. Ga ervan uit dat het in principe niet mag en stuur eerst een mailtje voor overleg. Zie ook punt 9.2.


3.7      Vragen

Wanneer je vragen hebt over producten, kun je mailen op marilyn@catmoneo.nl. Meestal heb je binnen 14 werkdagen antwoorden (m.u.v. vakantie, in een automatische reactie zie je dan wanneer ik terug ben. Mails worden dan behandeld op basis van binnenkomst).


4 Gedragscode tijdens live opleidingen

Om een fijne dag / sessie te garanderen voor alle deelnemers, vraag ik je om tijdens een opleiding (online en offline) aan volgende gedragscode te houden:


4.1

Vanuit Catmoneo probeer ik de trainingen zo interactief mogelijk te maken, met de mogelijkheid om vragen te stellen. Ik vraag echter uit respect voor de andere deelnemers om vragen kort en algemeen te houden. Gelieve ook maximum 2 vragen achter elkaar te stellen.


4.2

Het is niet mogelijk om een opleiding gelijk te stellen met een individuele sessie, gelieve dit in gedachten te houden indien je niet al je vragen heeft kunnen stellen.


4.3

Het is uiteraard mogelijk en wordt zelfs aangemoedigd om in discussie te treden over onze onderwerpen, maar steeds met wederzijds respect voor ieders mening en achtergrond. We letten hierbij op onze taal, intonatie en houding.


5 Betaling

5.1

Betalingen gaan via de website en moeten worden voldaan voordat er gestart kan worden met het product. De enige uitzondering is voor voeradviezen waarbij per mail een andere overeekomst is gesloten.


5.2      Termijnbetalingen

Bij een betaling in termijnen wordt de eerste betaling via de website gedaan. Daarna volgt maandelijks een automatische incasso voor het aantal afgesproken termijnen. Dit vind je altijd duidelijk terug op de betaalpagina en het toegestuurde factuur (“betaling x van y”).


5.2.1               Verzaken van betaling

Wanneer een termijnbetaling niet wordt gedaan door wat voor reden dan ook, eindigt daarmee ook per direct de toegang tot het product. Omdat het product direct geleverd wordt, is er al mogelijkheid geweest tot toegang en is terugbetaling ook niet mogelijk. De toegang wordt weer verstrekt op moment dat de volledige betaling gedaan is.


Indien het gaat om een product waarbij er een maximale duur van toegang is (zoals een voeradvies) wordt daarmee het traject niet verlengt door een uitgestelde betaling. Eventuele overgebleven sessies kunnen hierdoor vervallen.

5.3      Abonnement betalingen

Deze gelden voor de voerlijsten adult en senior, waar je een jaarabonnment afsluit. Het eerste jaar wordt via de website gedaan. Het tweede jaar wordt automatisch geïncasseerd. Hierover krijg je vooraf een mail.


5.3.1               Opzeggen abonnement

Er zijn twee manieren om je abonnement op te zeggen. De beste en snelste manier is via de Catmoneo leeromgeving (Huddle) zelf. Dit kan op elk moment gedaan worden, zelfs 1 dag voordat de verlenging plaatsvindt.


Dit kan op de computer via je profiel > instellingen > aankopen (dit opent een nieuw tabblad) > abonnementen (bovenaan) > Actie > abonnement opzeggen. Hier vindt je een video met de stapjes.


Lukt dit om wat voor reden dan ook niet niet, stuur dan een mailtje naar marilyn@catmoneo.nl. Voor administratieve doeleinden moet dit minstens 4 weken voor de einddatum van je abonnement gebeuren. Daarbij ga ik uit van de datum van versturen van de mail en is er voldoende tijd om de incasso te stoppen.


5.4                  Gefaalde incasso

Indien een automatische incasso niet lukt, krijg je eerst een automatische betalingsherinnering om binnen 7 dagen toch de betaling te doen.


Faalt de betaling opnieuw, dan is Catmoneo gerechtigd om de toegang in te trekken tot het product zonder teruggaaf van al gedane betalingen, totdat de volledige betaling voldaan is. Hiervoor zal je nog een betalingsherinnering krijgen, maar hier is Catmoneo niet toe verplicht.


Indien er niet aan de betalingsverplichting voldaan kan worden, wordt het zeer gewaardeerd om hierover in gesprek te gaan via de mail. In dit geval kunnen we samen op zoek naar een oplossing.


5.5                  BTW factuur

Een BTW factuur komt automatisch bij de bestelling. Een BTW factuur is mogelijk en kan per mail worden aangevraagd: marilyn@catmoneo.nl


Verlegde BTW is mogelijk voor ondernemers buiten Nederland met een geldig BTW nummer. Dit kan alleen worden toegepast bij de betaling, maar nooit achteraf.6 Annulering

6.1

Er wordt ten zeerste aangeraden pas in te schrijven wanneer de deelnemer zeker is dat hij/zij de opleiding kan bijwonen.


6.2

Alle live (online of op locatie) opleidingen bij Catmoneo worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.


Indien een opleiding door Catmoneo geannuleerd wordt, is het onder geen beding mogelijk een schadevergoeding te vragen. De klant krijgt de optie om zijn of haar inschrijfgeld terug te krijgen of deel te nemen op een latere datum indien mogelijk.


6.3

Indien de deelnemer zonder verwittiging niet aanwezig is op een opleiding, heeft men geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de factuur. (zie ook 6.8.D voor verdere specificatie van online/offline opleidingen met datum).


6.4

Indien de deelnemer verhinderd wordt door omstandigheden en de training niet kan bijwonen, kan men een vervangende persoon laten deelnemen, mits er minstens 3 dagen vooraf een schriftelijke notificatie (mail) aan Catmoneo is gegeven én hierop akkoord komt vanuit Catmoneo.


6.5

Catmoneo heeft het recht om ten allen tijde een geplande training te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding.


In geval van verplaatsing door Catmoneo hebben de ingeschreven cursisten het recht om zich uit te schrijven en wordt het reeds betaalde inschrijfgeld 100% terugbetaald.


6.6

Catmoneo kan nooit resultaten beloven bij het gebruik van onze producten, daar resultaten afhankelijk zijn van vele verschillende aspecten. Het is daarbij niet mogelijk om een ‘niet tevreden, geld terug’ policy aan te bieden.


6.8      Speciale voorwaarden voor annuleringen & geld terug

De benoemde periode geldt vanaf de factuurdatum, tenzij anders vermeld. Er geldt in alle gevallen een €5 administratiekosten.


Voor Super Foods voor Katten:

Kosteloos annuleren: Tot 1 week na de startdatum van SFK die het dichtstbij de factuurdatum ligt. Dit is de geen-kat-in-de-zak garantie.

Om gebruik te maken van de geen-kat-in-de-zak garantie moet het allereerst duidelijk zijn dat je wel bent ingelogd en de stof bestudeerd hebt. Ook stuur je een mailtje naar marilyn@catmoneo.nl met waarom Super Foods toch niets voor jou is, en ik stort het volledige bedrag naar je terug.


Voer adviezen:

Kosteloos annuleren: Geen vragenlijst opgestuurd en binnen 14 dagen van factuurdatum

50% annuleringskosten: Vragenlijst opgestuurd, maar nog geen adviesgesprek gehad

Dit geldt ook voor een onvolledig ingevulde vragenlijst die na een 2de verzoek niet aangeleverd wordt. Dit laatste is echter geen verplichting van Catmoneo.

Dit geldt ook na de periode van 14 dagen na factuurdatum waarbij geen vragenlijst wordt opgestuurd. Doorgaans wordt hiervoor nog een extra herinneringsmail gestuurd. Dit laatste is echter geen verplichting van Catmoneo.

Uitzondering van de 14 dagen is wanneer dit per mail overeengekomen is dat we op een later moment het adviesgesprek doen.

100% annuleringskosten: Na het eerste adviesgesprek. Er is dan geen mogelijkheid meer om geld terug te krijgen.


Speciale uitzondering voor voeradviezen waarbij de kat overlijdt:

7 werkdagen voor de eerste afspraak: 100% teruggave van kosten.

Na het eerste gesprek: 25% teruggave van kosten

Bij een Plus en XL advies zal er door mij een individuele beoordeling worden gemaakt afhankelijk van hoever we al in het traject zitten.


Voor online trainingen (m.u.v. Super Foods voor katten, zie 6.8.A), alle Voerlijsten varianten en de Voedingstool geldt:

100% annuleringskosten: geld terug is niet mogelijk, omdat het product per direct wordt geleverd en er direct toegang wordt verleend.

Voor live trainingen (op locatie of online) die op een specifieke datum starten, geldt:

Kosteloos annuleren: Tot 21 dagen voor de eerste dag van de training

25% annuleringskosten: bij 21 tot 10 dagen voor de eerste dag van de training

50% annuleringskosten: 10 tot 3 dagen voor de eerste dag van de training

100% annuleringskosten: vanaf 3 dagen voor de eerste dag van de training


6.9      Annuleren van je inschrijving

Annulering van een inschrijving kan uitsluitend per email op marilyn@catmoneo.nl. Zet in het onderwerp van je mail [ANNULERING] voor snellere afhandeling. De datum van binnenkomst van de mail wordt als leidend gehanteerd.


Annuleringen op elke andere plaats worden niet in behandeling genomen.


7 Veiligheid & verantwoordelijkheid

7.1

Catmoneo kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige negatieve, onwenselijke of schadelijke gevolgen van het gegeven advies tijdens eender welke vorm van betaalde of niet betaalde consulting (opleiding/ voeradvies/ opendeurdag/ gastlezing /etc.).


De klant blijft steeds eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van de adviezen. Catmoneo belooft wel dat alle gegeven adviezen gebaseerd zijn op wetenschappelijke en diervriendelijke technieken en theorieën.


8 Klachten

8.1

Indien de klant niet tevreden is of een klacht heeft over een handeling of verrichting met of van Catmoneo, dient hij of zij dit schriftelijk (per email naar marilyn@catmoneo.nl) aan te kaarten binnen de 30 dagen na het gebeuren van de feiten. De klacht dient grondig gemotiveerd te zijn.


8.2

Klachten ivm de algemene voorwaarden zullen bekeken worden, maar het is niet mogelijk om hier op in te gaan.


De klant dient deze te lezen alvorens ermee akkoord te gaan. Indien de  klant akkoord ging met de algemene voorwaarden, maar deze niet (volledig) gelezen heeft, en dit ervoor gezorgd heeft dat de klacht in stand kwam, is buiten mijn macht en is Catmoneo niet verder verantwoordelijk.


Deze voorwaarden werden opgesteld voor een goede samenwerking en dit begint met een eerlijke aanvaarding.


9.1

De klant zijn of haar gegevens worden opgenomen in het bestand van Catmoneo voor commercieel – administratieve doeleinden en worden onder geen omstandigheden aan derden doorgegeven. Inzage en verbetering van gegevens van de klant is mogelijk op schriftelijk verzoek per email.


9.2

De klant erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens intellectuele & industriële eigendommen zijn en blijven van Catmoneo (Marilyn Creates).


De teksten, afbeeldingen en andere items in het cursusmateriaal en op de blog worden door auteursrecht beschermd. De deelnemer is niet gerechtigd om op enigerwijze logo’s, grafieken, voorstellingen en alle vormen van materiaal aan derden af te staan of in gebruik te geven voor persoonlijke of commerciële doeleinden.


10 Contactgegevens

Marilyn Bakker

Catmoneo -- Marilyn Creates

KVK nummer: 60728531

BTW nummer: NL001420956B46

Emailadres: marilyn@catmoneo.nl


De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Catmoneo zijn te vinden op www.catmoneo.nl/algemene-voorwaarden. Dit is versie 15032024.