Review Ohra Kattenverzekering

Kattenverzekering Review Ohra

Ohra is al 90 jaar actief in het verzekeringswezen. Als onderdeel van Delta Lloyd bieden ze verschillende verzekeringen aan, waaronder huisdierenverzekeringen voor katten.

Ohra heeft drie variaties in verzekeringen – Basis, Plus en Top – die allemaal hun eigen mate van vergoedingen hebben. Tevens hebben ze aanvullende verzekeringen voor vaccinaties, gebit, castratie, alternatieve therapieën, kankerbehandelingen, buitenland en crematies. Met een uitgebreide keuze is er voor elke wens iets.

Om te kijken of deze verzekering een goede optie is, ben ik verder in de polisvoorwaarden, premies en dekkingen gedoken.

Ohra huisdierverzekeringen: Dekking

Ohra heeft Basis, Plus en Top. Allen dekken voor 80% de basiszaken, zoals het consult, chippen, geregistreerde medicijnen, operaties, opnames in de kliniek, bloedonderzoek, weefselonderzoek, röntgenfoto’s, echo’s en euthanasie. Dit doen ze tot respectievelijk €2.500, €3.500 en €5.000 per jaar.

Het verschil tussen de drie polissen komt naar voren in het afsluiten van aanvullende verzekeringen. Alhoewel het er meer lijken omdat ze vaak individueel genoemd worden, kun je sommige alleen samen afsluiten. Hierdoor kom je uit op 4:

 • Vaccinaties & Gebit
 • ‘Aanvullend’: Castratie, Alternatieve therapieën en Kankerbehandelingen
 • Crematie
 • Buitenland

Castratie, Alternatieve therapieën en Kankerbehandelingen kun je niet afsluiten bij de Basispolis. Bij deze aanvullende polis en ook bij Vaccinaties & Gebit wordt het vergoedde maximale bedrag hoger naarmate je polis hoger is.

Bij Buitenland (maximaal tot €1.000) en Crematie (maximaal €250) niet uit welke polis je hebt. Het precieze van de aanvullende verzekeringen kom ik later op terug.

De premie

Bij de vragenlijst vooraf worden vragen gesteld over het ras, de leeftijd, je gezinssituatie.

Ras: Ik heb Maine Coons en een Perzische langhaar vergeleken met de prijzen van een Europese Korthaar. Dit maakte geen verschil voor de standaard polis noch de aanvullende verzekeringen.

Gezinssamenstelling: Persoonlijk voor mij een beetje een vreemde vraag. Het maakt ook niets uit voor het bedrag dat je moet betalen, dus misschien is dit alleen een vraag voor de statistieken.

Leeftijd: Vanaf 4 jaar wordt de polis duurder. Je kunt tot en met 6 jaar (vanaf 7 niet meer) je kat verzekeren.

Polisvoorwaarden

Voor de volledigheid spit ik altijd de hele polisvoorwaarden door. Hieronder zet ik de meest opmerkelijke dingen. Helaas maakt Ohra geen gebruik van artikel nummers, dus het staat op chronologische volgorde met bladzijde nummers.

Meldplicht boven €750

Net als bij Petplan heb je een meldingsplicht als de behandelingskosten boven de €750 uitkomen. In dat geval moet je vooraf per email toestemming vragen aan Ohra. Gaat het om een spoedgeval, dan moet je dit zo snel mogelijk daarna melden. (Polis, blz. 3).

Ook op de website (zie nr. 8) wordt vermeld dat je voor bijzondere behandelingen toestemming moet vragen, maar dit wordt in de polis niet nader gespecificeerd. Voor een second opinion moet je ook toestemming vragen.

Wachttijd

Net zoals elke andere polis is er een wachttijd van 30 dagen. Uitzonderingen hierbij zijn als het gaat om een ongeval, voor de identificatiechip, castratie en vaccinaties.

Ook als je overstapt naar Ohra van een verzekering waar je anders je kosten had geclaimd, telt de wachttijd niet. (Polis, blz. 3 en 4).

Goede verzorging

Ohra acht het nodig om te melden in hun polisvoorwaarden dat je je kat goed verzorgt. Op zich niet heel gek, maar hun definitie kan je wel in een moeilijk pakket brengen.

Ohra kattenverzekering polis blz 11 Goede verzorging

Over deze zaken moet je je dierenarts vragen voor advies en je moet dat advies opvolgen. Lijkt mij wel problematisch als je bijvoorbeeld niet jaarlijks wil vaccineren, laat staan als je wilt titeren (wat ze overigens niet dekken). Ook als je het niet eens bent met voorgeschreven dieetvoeding (bijvoorbeeld bij ziekten) kan dat misschien problemen opleveren met Ohra (opgelet rauw voerders dus!).

Stopzetten door Ohra

Ohra heeft een aantal mogelijkheden om de verzekering eenzijdig stop te zetten, zoals bij fraude of niet betalen (logisch). Maar ze kunnen dit ook doen wanneer ze vinden dat het risico voor hen onaanvaardbaar hoog of groot is, waarbij het aantal schades dat je indient kan meespelen. Ook kunnen ze het stopzetten nar een schademelding (wat jij overigens ook mag).

(zie polis, blz 12, onder ‘Wanneer mogen wij de verzekering stoppen?’ punt 6 en 7)

Aanpassen van de premie en voorwaarden

Het is Ohra toegestaan om op elk moment de premie te verhogen of vergoedingen aan te passen of beperken. Dit kan bij verlenging, maar ook tussendoor. Dit hebben andere dierverzekeraars ook in hun polissen staan.

Een groot verschil met de anderen is dat je tussentijds niet altijd kunt opzeggen, bijvoorbeeld als de premie verandert!

Bij verlenging is een premiewijziging overigens vrij normaal op basis van de toenemende leeftijd. Bij Ohra kan daar ook nog een indexering overheen komen (bepaald door het CBS). (Polis, blz. 13 en 14).

Voor- en nadelen van Ohra kattenverzekering

Positief: Waarom een kattenverzekering van Ohra?

Wat erg interessant is bij Ohra, is de prijs tegenover 80% dekking van de meeste behandelingen). Vervolgens kun je dit door middel van aanvullende verzekeringen aanpassen op jouw wensen. Hierdoor betaal je minder snel voor dingen die je eigenlijk niet wilt.

En verder…

 • Je mag je eigen dierenarts kiezen
 • Chippen wordt vergoed (het bijbehorende consult niet)
 • Geen wachttijd als je overstapt van een andere huisdierverzekering met soortgelijke dekking (de enige verzekeraar die dit expliciet meldt in zijn polisvoorwaarden).
 • Declareren kan tot 3 jaar na dato.
 • Als je via “MijnOhra” de rekening indient, wordt het binnen 2 werkdagen verwerkt en binnen 5 werkdagen uitgekeerd (geldt niet als je het per post of per email indient).
 • Eerst wordt het vergoedingspercentage gerekend (80%) en daarna een eventuele maximum vergoeding toegepast.

Negatief: Waarom geen Ohra kattenverzekering?

Het belangrijkste nadeel van Ohra vind ik hun maximum bedragen die ze uitkeren per behandeling. Zo wordt voor consult maximaal €100, €150 of €200 (Basis, Plus, Top) vergoed per jaar. Ook bij gebitsbehandelingen zijn de maxima vergoedingen aan de lage kant naar mijn mening.

Verder vergoeden ze voor de preventieve zorg alleen vaccinaties en bijbehorend consult. Ontwormingsmiddelen, pipetjes tegen vlooien en titeren wordt niet vergoed. Dat is best karig gezien het feit dat dit volgens hen wel onder ‘goede verzorging’ hoort.

En verder…

 • Aanvullende verzekeringen enigszins verwarrend, omdat ze los beschreven worden maar alleen samen af te nemen zijn.
 • Sommige combinaties van aanvullende verzekeringen vind ik niet prettig. Castratie is eenmalig en zou ik er niet bij willen, maar is verplicht als ik wel alternatieve therapieën of kankerbehandelingen wil . Hetzelfde geldt voor vaccinaties die erbij komen als ik het gebit wil verzekeren.
 • Als je het advies van de dierenarts niet opvolgt, kan het zijn dat de verzekering wordt ontbonden vanwege de clausule ‘goede verzorging’ (blz 11).
 • Je kunt geen bedragen via je dierenarts indienen, dus ook grote bedragen moet je eerst voorschieten.

Aanvullende verzekeringen

Ohra heeft 7 aanvullende verzekeringen, maar deze kun je niet allemaal apart afsluiten. Hieronder behandel ik ze zoals ze samen worden afgesloten.

Vaccinatie en Gebit

Deze combinatie kun je afsluiten bij Basis, Plus en Top. Deze kost €2,55 ; €3,68 of €4,85.* Deze premieverschillen hebben te maken met de hoogte van de maximale vergoeding.

Vaccinatie

Per polis krijg je 80% vergoed. Daarnaast gelden maxima: bij Basis €50, bij Plus €75 en bij Top €100. Vaccinaties kosten per jaar ongeveer €130 voor een kitten en €65 voor een volwassen kat.

Kitten: €165 (80% is €132, door de maximale vergoeding wordt er minder uitgekeerd)

PolisPremie p/j*Eigen bijdrageTotaal
Basis€30,60€115€145,60
Plus€44,16€90€134,16
Top€58,20€65€123,20

Volwassen kat: €65 (80% is €52, bij Basis wordt er minder uitgekeerd)

PolisPremie p/j*Eigen bijdrageTotaal
Basis€30,60€15€45,60
Plus€44,16 €13€57,16
Top€58,20 €13€61,20

Je ziet dat als het bedrag voor de vaccinaties boven zo’n €80 uitkomen, dit voor jou weinig zin heeft. Daarnaast ben ik ook niet voor om elk jaar klakkeloos te vaccineren, maar om te kiezen voor titeren. Dit vergoeden ze niet, en je hebt niets aan je dekking als je niet vaccineert.

Gebit

In de onderstaande tabel kun je zien hoeveel maximaal vergoed wordt door Ohra. Let op dat bij Basis gebitscontrole en reiniging niet wordt vergoed. Denk er ook goed om dat kosten niet gedekt worden als deze het gevolg zijn van het feit dat je het gebit in de daarvoor liggende 12 maanden niet hebt laten controleren (zie polis, blz. 9, Module Gebit, punt 3).

Ohra Polis Gebit

Nu ben ik benieuwd, is deze aanvullende verzekering het waard voor het gebit?


Blog advertentie Via Natura

Gebitsreiniging: ~€110 (Basis vergoed niets, 80% is €88)

uit de tabel kun je afleiden dat je alsnog een groot deel zelf betaalt door middel van premies en je eigen bijdrage.

PolisPremie p/j*Eigen bijdrageTotaal
Plus€44,16€60€104,16
Top€58,20€22€80,20

Extractie: ~€300 (kan duurder uitvallen als er meerdere tanden/kiezen getrokken moet worden), 80% is €240

Hier zie je dat je bij Basis nog steeds het leeuwendeel van de behandeling hebt betaald. Alleen bij Plus en Top wordt het iets aantrekkelijker.

PolisPremie p/j*Eigen bijdrageTotaal
Basis€30,60€150€180,60
Plus€44,16€100€144,16
Top€58,20€60€118,20

De premie versus de dekking: Is het het waard?

Door de lage maximale vergoedingen, moet je alsnog een groot deel bijbetalen. Voor vaccinaties heeft dat dus weinig zin en ook bij gebitsreiniging zie je dat je het leeuwendeel alsnog zelf betaald. Alleen bij de duurdere behandelingen is het voordelig in Plus en Top.

Aangeraden? Nee

Alhoewel de prijs laag is, zijn de vergoedingen dat ook.

Aanvullend: Castratie, Aanvullende therapieën en Kanker

De ‘aanvullende’ verzekering is alleen af te sluiten met Plus en Top . Bij Plus betaal je €6,10 per maand* en bij Top je €7,40 per maand*.

PolisPer jaar*
Plus€73,20
Top€88,80

Castratie

Castratie kost rond de €120 voor poezen en ongeveer €60 voor katers. Beide verzekeringen vergoeden 60% tot een maximum van €300

 • Poes: €72 (€48 zelf betalen)
 • Kater: €36 (€24 zelf betalen)

Tegenover de premie, is dit het niet waard. Als het alleen hierom gaat, kun je beter zelf het geld sparen.

Aanvullende therapieën

Hieronder vallen:

 • Fysiotherapie en hydroptherapie
 • Gedragstherapie
 • Homeotherapie
 • Acupunctuur & alternatieve geneeswijze
 • Chiropractie, orthomanuele therapie en osteopathie

Voor elk onderdeel (bolletje) wordt per jaar in Plus maximaal €150 vergoed en in Top €200.

Fysio kan bijvoorbeeld handig zijn bij katten met artrose of na een operatie. Een snelle steekproef van 5 websites leert me dat een consult zo’n €60 kost. Als je volledig gebruik wil maken van het vergoedde bedrag, dan kun je bij Plus 3 consulten (€180, is €144 vergoed) krijgen en bij Top 4 consulten (€240, is €192 vergoed).

PolisPer jaarEigen bijdrageTotaal
Plus€73,20€36€109,20
Top€88,80€48€136,80

Als dit vergelijkt met de rekening, betaal je dus uiteindelijk ongeveer de helft. Een nadeel is dat je beperkt bent in het aantal consulten dat je vergoed kunt afnemen. De rest zal je zelf moeten betalen. Bij bijvoorbeeld artrose lijkt me dit een behandeling die je vaker dan 3 of 4 keer per jaar doet.

Desalniettemin, zeker omdat je ook gebruik kunt maken van andere therapieën, is dit interessant. Mits je er ieder jaar gebruik van maakt en dat is lang niet altijd zeker. Maar dat is uiteraard net het punt van verzekeren.

Kankerbehandeling: Chemo-, laser- en radiotherapie

Zo’n 11% sterft aan kanker toont een Engels onderzoek aan. Echter is 75% dan al 11 jaar geweest en 50% red het tot 13,5 jaar. De gemiddelde leeftijd van katten is 14 jaar. Je moet je dus serieus afvragen of je je kat dan nog wel wil laten behandelen.

Zo ja, dan vraag je je af: Is dit het verzekeren waard?

Alhoewel cijfers uiteenlopen, kost een kankerbehandeling zo’n €1.500 per jaar (zie LICG en dit bericht). Bij Plus wordt 50% (minus 20% eigen bijdrage) vergoed en bij Totaal wordt 100% (minus 20% eigen bijdrage) vergoed.

Als je jong begint met de verzekering (1 jaar) dan is de kans groot dat je hiervoor tot 14 jaar betaald.

PolisPremie (14 jaar)Eigen bijdrageTotaal
Plus€1.024,8050% van €1500 = €750

20% van €750 = €150

Totaal: €900
€1924,80
Top€1243,2020% van €1500 = €300€1543,20

Bij Plus betaal je veel meer dan voor de behandeling. Dit komt mede omdat maar een klein gedeelte van de behandeling ook vergoed wordt. Bij Top ben je wel voordeliger uit, maar eigenlijk heb je het over 14 jaar dan ook al zelf betaalt.

Bij kanker vind ik het erg moeilijk dat je op het moment zelf niet meer wil behandelen, bijvoorbeeld omdat je kat al veel pijn heeft. Dan is de verzekering min of meer voor niets. Persoonlijk zou ik daarom liever dit geld zelf sparen.

Is het de premie voor aanvullend waard?

Voor Castratie hoef je het niet te doen. Dat is relatief zo’n klein bedrag, dat je beter zelf wat geld opzij kunt leggen. Aanvullende therapieën zijn het wel waard, dan betaal je grofweg 50/50. De Kankerbehandeling betaal je bij een mediaan verloop van de ziekte al snel zelf en is het wat mij betreft dus ook niet waard.

Persoonlijk zou ik liever geld opzij leggen. Als je zelf €10 per maand weglegt, kun je op momenten dat deze behandelingen nodig zijn, putten uit je eigen spaarpot. Na 10 jaar sparen heb je dan al €1200 in de pot zitten. Zijn de behandelingen niet nodig, dan heb je je eigen spaarpot voor een andere ziekte of een ander dier.

Aangeraden? Nee.

Er zijn teveel onzekerheden en je betaald veel van de behandelingen grotendeels alsnog zelf. Sparen geeft je hier aanzienlijk meer flexibiliteit.

Crematie

Als je je kat na euthanasie wil laten cremeren, dan is dat mogelijk. Bij zowel Basis, Plus als Top wordt er maximaal €250 vergoed voor de crematie en vervoer. Een urn of gedenksteen moet je zelf betalen.

Een groepscrematie kost ongeveer €70. Als je graag het as mee terug wil, kan dat bij een individuele crematie. Dat kost ongeveer €200.

Onafhankelijk van de Polis die je hebt afgesloten kost dit €2,17 per maand.* Uitgaande van een individuele crematie à €200 op 14 jarige leeftijd:

PremieEigen bijdrageTotaal
€364,5620% van €200 = €40€404,56

Aangeraden? Nee

Spaar zelf €2 per maand en je hebt na 14 jaar €336 bij elkaar voor een individuele crematie én een mooie urn.

Reis

Voor Reis (buitenland) zijn alle drie de polissen gelijk: Ze dekken tot €1.000 per jaar, maar alleen tot bedragen die de Nederlandse dierenarts ook zou rekenen. Het moet gaan om acute problemen of je moet toestemming vragen aan Ohra vooraf (zie polisvoorwaarden). Dit kost €3,11 per maand.*

Het is heel lastig te bepalen of dit het waard is, omdat dat wat kan gebeuren zo breed is.

Stel, je gaat elk jaar naar het buitenland met je kat voor een show. In het derde jaar gebeurt er iets waardoor je €200 kwijt bent aan de dierenarts.

 • Over 3 jaar betaal je €111,96 voor de crematie verzekering
 • Het eigen risico van 20% over €200 is €40
 • Je betaalt in totaal €151,96 voor de behandeling

Ga je uit van dit bedrag, dan blijft het voordelig of gelijk spelen als je minimaal eens in de 3 à 4 jaar iets hebt.

Aangeraden? Nee

Alleen bij grote bedragen of bij regelmatige kosten (elk jaar) zou deze verzekering uitkunnen. Ik denk dat het slimmer is om zelf €5 per maand opzij te zetten voor deze kosten. Dan zit je ook niet vast aan de voorwaarden van Ohra.

Kattenverzekering van Ohra: Ja of nee?

Wat me direct opviel is dat de Basis verzekering 80% vergoed van basiszaken zoals operaties, narcoses, bloedonderzoek en röntgenfoto’s voor €12,28 per maand.*

Petplan Basis is vergelijkbaar met €11,35 per maand waarin alternatieve therapieën ook opgenomen zijn, maar deze vergoed maar 50% van de kosten.

Wil je een basis verzekeringen voor ongevallen en aandoeningen, dan is Ohra Basis een goede keuze. Wil je deze afsluiten, dan kan dat hier .

Liever een bredere dekking?

Heb je liever een bredere verzekering waarin meer gedekt is, dan denk ik dat Ohra niet zo’n goede keuze is. Ze zijn goedkoper, maar ze hebben veel maxima aan behandelingen. Daardoor betaal je alsnog veel zelf. Bovendien moet je er aanvullende verzekeringen bij afsluiten die niet zo goedkoop zijn.

Ik denk dat je beter af bent bij Reaal Dier en Zorg 90% voor een brede dekking. Voor ongeveer €22,50 heb je dan de basis voor 90% gedekt, inclusief castratie, preventieve zorg en kankerbehandelingen. Voor een extra €2 per maand heb je ook een mooie dekking voor het gebit erbij. Lees hier mijn review.

Een ander alternatief is Petplan Plus. De basis wordt dan voor 75% vergoed, gebit voor 50% en alternatieve therapieën zitten er ook in. Je hebt dan geen castratie of kankerbehandelingen gedekt (kan eventueel aanvullend). Hiervoor betaal je grofweg €22 per maand. Mijn review lees je hier.

Voor een bredere verzekering kun je beter gaan voor Petplan Totaal of Reaal 90%, afhankelijk van wat je belangrijk vindt.

Pootje PurrfectCat

Laatste update: 01-08-2019

Bronnen

*Op basis van een niet-ras kat van 1 jaar van een alleenstaande zonder kinderen. Prijzen voor een raskat, oudere kat of andere gezinssituatie kunnen duurder uitvallen.

Houdt er ook rekening mee dat prijzen jaar op jaar zullen stijgen door een leeftijdstoeslag en/of indexering.

Website

Ohra Polisvoorwaarden (PDF)

Ohra Vergoedingen Overzicht (PDF)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *