Review Ohra Kattenverzekering

Ohra KattenverzekeringOhra is al 90 jaar actief in het verzekeringswezen. Als onderdeel van Delta Lloyd bieden ze verschillende verzekeringen aan, waaronder huisdierenverzekeringen voor katten.

 

Ohra heeft drie variaties in verzekeringen – Basis, Plus en Top – die allemaal hun eigen mate van vergoedingen hebben. Tevens hebben ze aanvullende verzekeringen voor vaccinaties,  gebit, castratie, alternatieve therapieën, kankerbehandelingen, buitenland en crematies. Met een uitgebreide keuze is er voor elke wens iets.

 

Om te kijken of deze verzekering een goede optie is, ben ik verder in de polisvoorwaarden, premies en dekkingen gedoken.

 

Ohra huisdierverzekeringen: Dekking

Ohra heeft Basis, Plus en Top. Allen dekken voor 80% de basiszaken, zoals het consult, chippen, geregistreerde medicijnen, operaties, opnames in de kliniek, bloedonderzoek, weefselonderzoek, röntgenfoto’s en euthanasie. Dit doen ze tot respectievelijk €2.500, €3.500 en €5.000 per jaar.

 

Het verschil tussen de drie polissen komt naar voren in het afsluiten van aanvullende verzekeringen. Alhoewel het er meer lijken omdat ze vaak individueel genoemd worden, kun je sommige alleen samen afsluiten. Hierdoor kom je uit op 4:

 • Vaccinaties en Gebit
 • ‘Aanvullend’: Castratie, Alternatieve therapieën en Kankerbehandelingen
 • Crematie
 • Buitenland

 

Castratie, Alternatieve therapieën en Kankerbehandelingen kun je niet afsluiten bij de Basispolis. Bij deze aanvullende polis en ook bij Vaccinaties en Gebit wordt het vergoedde maximale bedrag hoger naarmate je polis hoger is.

 

Bij Buitenland (maximaal tot €1.000) en Crematie (maximaal €250) niet uit welke polis je hebt. Het precieze van de aanvullende verzekeringen kom ik later op terug.

De premie

Naast de polis wordt de premie gebaseerd op ras, gewicht en leeftijd. Als je een 4 jarig contract afsluit, krijg je een premiekorting. Let op: Als je de premieberekening doet, laten ze deze kortingsprijs zien.

 

Ras

Het ras lijkt geen invloed te hebben op de polis, maar wel op de aanvullende verzekeringen. Zo betaal je bij een Perzische langhaar bijvoorbeeld iets meer voor de Vaccinaties & Gebit verzekering.

 

Gewicht

Alleen gewicht in de polis naar voren wordt gehaald als een factor, speelt dit voor katten niet mee.

 

Leeftijd

Bij Ohra kun je de verzekering afsluiten tot 7 jaar (je kat mag nog geen 7 jaar zijn als je het afsluit).

 

Voor katten jonger dan een jaar (test: 3 maand) betaal je meer dan als je kat een jaar is. Bij 5 jaar zijn de kosten per maand met ongeveer €2 per maand gestegen ten opzichte van een 1 jarige kat.

 

Gezinssituatie

Wat ze niet noemen in je polisvoorwaarden, maar wel naar vragen bij de premieberekening, is je gezinssituatie: alleen of samenwonend en met of zonder kinderen.

 

Als er naar gevraagd wordt, ben ik nieuwsgierig: maakt dat uit? Voor de gewone polis niet, maar voor de aanvullende verzekeringen wel.

 

Ben je alleenstaand zonder kinderen, dan ben je het goedkoopste af. Bij de drie anderen (alleenstaand met kinderen, samenwonend met of zonder kinderen), ben je voor Vaccinaties en Gebit, Crematie en Buitenland ongeveer €0,30 per maand* duurder uit.

 

Premiekorting

Als je in plaats van en 1 jarig contract een 4 jarig contract afsluit krijg je een premiekorting. Hoeveel die korting is wordt niet vermeld (niet in de polis en niet tijdens de premieberekening).

 

Met wat proberen voor 3 maanden, 1 jaar en 5 jaar, blijkt de korting op ongeveer 8% per maand te liggen. Dit is ongeveer €1 per maand.

 

Let op: De aanvullende verzekering (met Castratie, Alternatieve Therapieën en Kankerbehandelingen) kan alleen voor 4 jaar worden afgesloten. Dit dwingt je om ook een 4 jarige polis (alleen mogelijk bij Plus of Top) af te sluiten.

 

Polisvoorwaarden

Voor de volledigheid spit ik altijd de hele polisvoorwaarden door. Hieronder zet ik de meest opmerkelijke dingen. Helaas maakt Ohra geen gebruik van artikel nummers, dus het staat op chronologische volgorde.

 

Meldplicht boven €750

Net als bij Petplan heb je een meldingsplicht als de behandelingskosten boven de €750 uitkomen. In dat geval moet je vooraf per email toestemming vragen aan Ohra. Gaat het om een spoedgeval, dan moet je dit zo snel mogelijk daarna melden. (Polis, blz. 3).

 

Ook op de website (zie nr. 8) wordt vermeld dat je voor bijzondere behandelingen toestemming moet vragen, maar dit wordt in de polis niet nader gespecificeerd. Voor een second opinion moet je ook toestemming vragen.

 

Wachttijd

Net zoals elke andere polis is er een wachttijd van 30 dagen. Uitzonderingen hierbij zijn als het gaat om een ongeval, voor de identificatiechip, castratie en vaccinaties.

 

Ook als je overstapt naar Ohra van een verzekering waar je anders je kosten had geclaimd, telt de wachttijd niet. (Polis, blz. 3 en 4).

 

Niet gedekt in ziektekosten

Met ‘ziektekosten’ bedoelen ze de normale polis (Basis, Plus en Top). Een aantal dingen worden hierin niet gedekt (zie polis, blz. 8 en 9). De opmerkelijkste zaken:

 • Preventieve dingen, zoals inentingen en jaarlijkse gezondheidscontrole
 • Ziekte of aandoeningen waartegen gevaccineerd kan worden, maar je huisdier die vaccinatie niet ondergaan heeft.
 • Parasietbestrijding

 

Deze dingen vallen me vooral op, omdat net even verder (blz. 11) staat dat je verplicht bent je dier een goede verzorging te geven, waaronder:

 • Jaarlijkse controle
 • Vaccinaties
 • Dieetvoeding
 • Parasietbestrijding
 • En je moet het advies van je dierenarts opvolgen.

 

Allereerst dus opmerkelijk dat deze dingen dan niet vergoed worden. Ten tweede als je niet per se wil vaccineren (maar eerst wil titeren om te zien of vaccineren nodig is), of als je het niet eens bent met je dierenarts over bijvoorbeeld voeding (wat bij vers voeders vaak voorkomt), kan je zomaar je verzekering verliezen.

 

Stopzetten door Ohra

Ohra heeft een aantal mogelijkheden om de verzekering eenzijdig stop te zetten, zoals bij fraude of niet betalen (logisch). Maar ze kunnen dit ook doen wanneer ze vinden dat het risico voor hen onaanvaardbaar hoog of groot is, waarbij het aantal schades dat je indient kan meespelen. Ook kunnen ze het stopzetten nar een schademelding (wat jij overigens ook mag).

 

(zie polis, blz 12, onder ‘Wanneer mogen wij de verzekering stoppen?’ punt 6 en 7)

 

Aanpassen van de premie en voorwaarden

Het is Ohra toegestaan om op elk moment de premie te verhogen of vergoedingen aan te passen of beperken. Dit kan bij verlenging, maar ook tussendoor. Dit hebben andere dierverzekeraars ook in hun polissen staan. Een groot verschil is dat je tussentijds niet altijd kunt opzeggen, bijvoorbeeld als de premie verandert!

 

Bij verlenging is een premiewijziging overigens vrij normaal op basis van de toenemende leeftijd. Bij Ohra kan daar, als ik de polis goed begrijp, ook nog een indexering overheen komen (bepaald door het CBS). (Polis, blz. 13 en 14).

 

Voor- en nadelen van Ohra kattenverzekering

Positief

 • Je mag je eigen dierenarts kiezen
 • Je declaratie wordt binnen 5 werkdagen verwerkt
 • Bij een 4 jarig contract ~8% premiekorting
 • Chippen wordt vergoed (het bijbehorende consult niet)
 • Zowel in Basis, Plus als Totaal wordt (meestal) 80% vergoed.
 • De premie is relatief laag tegenover 80% vergoeding (ten opzichte van Petplan en Proteq), vooral bij Basis.
 • Geen wachttijd als je overstapt van een andere huisdierverzekering met soortgelijke dekking.
 • Declareren kan tot 2 jaar na dato.
 • Eerst wordt het vergoedingspercentage gerekend (80%) en daarna een eventuele maximum vergoeding toegepast.

 

Negatief

 • Bij Gebit en Alternatieve therapieën vind ik de hoogte van de maximale vergoeding maar laag (bij gebitsaandoeningen lager dan de kosten van de behandeling).
 • Aanvullende verzekeringen enigszins verwarrend, omdat ze los beschreven worden maar alleen samen af te nemen zijn.
 • Let op dat ‘Aanvullend’ (Castratie, Aanvullende therapieën en Kankerbehandelingen) alleen maar met een 4 jarig contract af te sluiten zijn.
 • Als je het advies van de dierenarts niet opvolgt, kan het zijn dat de verzekering wordt ontbonden vanwege de clausule ‘goede verzorging’.

 

Aanvullende verzekeringen

Ohra heeft 7 aanvullende verzekeringen, maar deze kun je niet allemaal apart afsluiten. Hieronder behandel ik ze zoals ze samen worden afgesloten.

 

Vaccinatie en Gebit

Deze combinatie kun je afsluiten bij Basis, Plus en Top. Deze kost €2,55 ; €3,39 of €4,47*. Deze premieverschillen hebben te maken met de hoogte van de maximale vergoeding.

 

Vaccinatie

Per polis krijg je 80% vergoed. Daarnaast gelden maxima: bij Basis €50, bij Plus €75 en bij Top €100. Vaccinaties kosten per jaar ongeveer €130 voor een kitten en €65 voor een volwassen kat.

 

Kitten: €165 (80% is €132, door de maximale vergoeding wordt er minder uitgekeerd)

Polis Premie p/j* Eigen bijdrage Totaal
Basis €30,60 €115 €145,60
Plus €40,68 €90 €130,68
Top €53,64 €65 €118,64

 

Volwassen kat: €65 (80% is €52, bij Basis wordt er minder uitgekeerd)

Polis Premie p/j* Eigen bijdrage Totaal
Basis €30,60 €15 €45,60
Plus €40,68 €13 €53,68
Top €53,64 €13 €66,64

 

Je ziet dat als het bedrag voor de vaccinaties boven zo’n €80 uitkomen, dit voor jou weinig zin heeft.

 

Gebit

In de onderstaande tabel kun je zien hoeveel maximaal vergoed wordt door Ohra. Let op dat bij Basis gebitscontrole en reiniging niet wordt vergoed. Denk er ook goed om dat kosten niet gedekt worden als deze het gevolg zijn van het feit dat je het gebit in de daarvoor liggende 12 maanden niet hebt laten controleren (zie polis, blz. 9, Module Gebit, punt 3).

Ohra Polis Gebit

Nu ben ik benieuwd, is deze aanvullende verzekering het waard voor het gebit?

 

Gebitsreiniging: ~€110 (Basis vergoed niets, 80% is €88)

Polis Premie p/j* Eigen bijdrage Totaal
Plus €40,68 €60 €100,68
Top €53,64 €22 €75,64

 

Hier zie je dat je alles alsnog zelf betaald door middel van premies en eigen bijdragen.

 

Extractie: ~€300, 80% is €240

Let op, vaak is de prijs afhankelijk van hoeveel tanden/kiezen getrokken moeten worden. Deze kan dus ook duurder uitvallen.

Polis Premie p/j* Eigen bijdrage Totaal
Basis €30,60 €150 €180,60
Plus €40,68 €100 €140,68
Top €53,64 €60 €113,64

 

Hier zie je dat je bij Basis nog steeds het leeuwendeel van de behandeling hebt betaald. Alleen bij Plus en Top wordt het iets aantrekkelijker.

 

De premie versus de dekking: Is het het waard?

Door de lage maximale vergoedingen, moet je alsnog een groot deel bijbetalen. Voor vaccinaties heeft dat dus weinig zin en ook bij gebitsreiniging zie je dat je het leeuwendeel alsnog zelf betaald. Alleen bij de duurdere behandelingen is het voordelig in Plus en Top.

 

Aangeraden? Nee

Alhoewel de prijs laag is, zijn de vergoedingen dat ook.

 

Aanvullend: Castratie, Aanvullende therapieën en Kanker

De ‘aanvullende’ verzekering is alleen af te sluiten met Plus en Top in een 4 jarig contract. Bij Plus betaal je €4,90 per maand* en bij Top je €6,11 per maand*.

 

Polis Premie p/4j* Per jaar*
Plus €235,20 €58,80
Top €293,28 €73,32

 

Castratie

Castratie kost rond de €120 voor poezen en ongeveer €60 voor katers. Beide verzekeringen vergoeden 60% tot een maximum van €300

 • Poes: €72 (€48 zelf betalen)
 • Kater: €36 (€24 zelf betalen)

 

Tegenover de premie, die over 4 jaar oploopt tot tussen de €200 en €300, is dit het niet waard. Als het alleen hierom gaat, kun je beter zelf het geld sparen.

 

Aanvullende therapieën

Hieronder vallen:

 • Fysiotherapie en hydroptherapie
 • Gedragstherapie
 • Homeotherapie
 • Acupunctuur & alternatieve geneeswijze
 • Chiropractie, orthomanuele therapie en osteopathie

 

Voor elk onderdeel (bolletje) wordt per jaar in Plus maximaal €150 vergoed en in Top €200.

 

Fysio kan bijvoorbeeld handig zijn bij katten met artrose of na een operatie. Een snelle steekproef van 5 websites leert me dat een consult zo’n €60 kost. Als je volledig gebruik wil maken van het vergoedde bedrag, dan kun je bij Plus 3 consulten (€180, is €144 vergoed) krijgen en bij Top 4 consulten (€240, is €192 vergoed).

 

Polis Per jaar Eigen bijdrage Totaal
Plus €58,80 €36 €94,80
Top €73,32 €48 €121,32

 

Als dit vergelijkt met de rekening, betaal je dus uiteindelijk ongeveer de helft. Een nadeel is dat je beperkt bent in het aantal consulten dat je vergoed kunt afnemen. De rest zal je zelf moeten betalen. Bij bijvoorbeeld artrose lijkt me dit een behandeling die je vaker dan 3 of 4 keer per jaar doet.

 

Desalniettemin, zeker omdat je ook gebruik kunt maken van andere therapieën, is dit interessant. Mits je er ieder jaar gebruik van maakt en dat is lang niet altijd zeker. Maar dat is uiteraard net het punt van verzekeren.

 

Kankerbehandeling: Chemo-, laser- en radiotherapie

De kankerbehandeling die in dit pakket worden zijn breder al anderen (vaak alleen chemo, en soms ook radiotherapie). Zo’n 11% sterft aan kanker toont een Engels onderzoek aan. Echter is 75% dan al 11 jaar geweest en 50% red het tot 13,5 jaar. De gemiddelde leeftijd van katten is 14 jaar. Je moet je dus serieus afvragen of je je kat dan nog wel wil laten behandelen.

 

Zo ja, dan vraag je je af: Is dit het verzekeren waard?

 

Alhoewel cijfers uiteenlopen, kost een kankerbehandeling zo’n €1.500 per jaar (zie LICG en dit bericht). Bij Plus wordt 50% (minus 20% eigen bijdrage) vergoed en bij Totaal wordt 100% (minus 20% eigen bijdrage) vergoed.

 

Als je jong begint met de verzekering (1 jaar) dan is de kans groot dat je 12 jaar (3 x 4 jaarcontract) voordat je hiervan gebruik maakt.

 

Polis Premie Eigen bijdrage Totaal
Plus €4,90 * 12 *12 = €705,60 50% van €1500 = €750

20% van €750 = €150

Totaal: €900

€1605,60
Top €6,11 * 12 *12 = 879,84 20% van €1500 = €300 €1179,84

 

Bij Plus betaal je veel meer dan voor de behandeling. Dit komt mede omdat maar een klein gedeelte van de behandeling ook vergoed wordt. Bij Top ben je wel voordeliger uit, maar je betaalt toch het leeuwendeel weer zelf.

 

Bij kanker vind ik het persoonlijk erg moeilijk dat het maar zo kan dat je op het moment zelf niet meer wil behandelen, bijvoorbeeld omdat je kat al veel pijn heeft.

 

Is het de premie voor aanvullend waard?

Voor Castratie hoef je het niet te doen. Dat is relatief zo’n klein bedrag, dat je beter zelf wat geld opzij kunt leggen. Aanvullende therapieën zijn het wel waard, dan betaal je grofweg 50/50. De Kankerbehandeling is het alleen waard bij de Top verzekering, alhoewel ook dan je een groot deel zelf betaald – als je je al kiest voor de behandeling.

 

Persoonlijk zou ik liever geld opzij leggen. Als je zelf €10 per maand weglegt, kun je op momenten dat deze behandelingen nodig zijn, putten uit je eigen spaarpot. Zijn ze niet nodig, dan heb je je eigen spaarpot.

 

Aangeraden? Nee.

Er zijn teveel onzekerheden en je betaald veel van de behandelingen grotendeels alsnog zelf.

 

Crematie

Als je je kat na euthanasie wil laten cremeren, dan is dat mogelijk. Bij zowel Basis, Plus als Top wordt er maximaal €250 vergoed voor de crematie en vervoer. Een urn of gedenksteen moet je zelf betalen.

 

Een groepscrematie kost ongeveer €70. Als je graag het as mee terug wil, kan dat bij een individuele crematie. Dat kost ongeveer €200.

 

Bij Basis betaal je hiervoor €2,17 per maand*; bij Plus en Top is dit €2 per maand*. Uitgaande van een individuele crematie à €200 op 14 jarige leeftijd:

 

Polis Premie Eigen bijdrage Totaal
Basis €2,17 *12 * 14 = €364,56 20% van €200 = €40 €404,56
Plus & Top €2 * 12 * 14 = €336 20% van €200 = €40 €376

 

Aangeraden? Nee

Spaar zelf €2 per maand en je hebt na 14 jaar €336 bij elkaar voor een individuele crematie én een mooie urn.

 

Reis

Voor Reis (buitenland) zijn alle drie de polissen gelijk: Ze dekken tot €1.000 per jaar, maar alleen tot bedragen die de Nederlandse dierenarts ook zou rekenen. Het moet gaan om acute problemen of je moet toestemming vragen aan Ohra vooraf (zie polisvoorwaarden). Voor de basis kost dit €3,11 per maand*, Plus en Top kostten €2,86 per maand*.

 

Het is heel lastig te bepalen of dit het waard is, omdat dat wat kan gebeuren zo breed is.

 

Stel, je gaat elk jaar naar het buitenland met je kat voor een show. In het derde jaar gebeurt er iets waardoor je €200 kwijt bent aan de dierenarts.

 • Over 3 jaar betaal je €111,96 bij Basis of €102,96 bij Plus en Top.
 • Het eigen risico van 20% is €40
 • Je betaalt in totaal €151,96 (Basis) of €142,96 (Plus en Top).

 

Ga je uit van dit bedrag, dan blijft het voordelig of gelijk spelen als je minimaal eens in de 3 à 4 jaar iets hebt.

 

Aangeraden? Nee

Alleen bij grote bedragen of bij regelmatige kosten (elk jaar) zou deze verzekering uitkunnen. Ik denk dat het slimmer is om zelf €5 per maand opzij te zetten voor deze kosten. Dan zit je ook niet vast aan de voorwaarden van Ohra.

 

Kattenverzekering van Ohra: Ja of nee?

Wat me direct opviel is dat de Basis verzekering 80% vergoed van basiszaken zoals operaties, narcoses, bloedonderzoek en röntgenfoto’s voor ongeveer €11 per maand*. Petplan Basis is vergelijkbaar met €9 per maand waarin alternatieve therapieën ook opgenomen zijn, maar deze vergoed maar 50% van de kosten.

 

Wil je een basis verzekeringen voor ongevallen en aandoeningen, dan is Ohra Basis een goede keuze. Wil je deze afsluiten, dan kan dat hier .

 

Heb je liever een bredere verzekering waarin meer gedekt is, dan denk ik dat je beter af bent bij Petplan Totaal. Voor ongeveer €26 heb je dan de basis voor 80% gedekt, inclusief gebit en alternatieve therapieën en medicijnen.

 

Wil je ook graag een kankerverzekering, dan is Reaal Dier en Zorg 90% (voorheen Proteq) een goede optie. Voor ongeveer €24 wordt 90% vergoed, inclusief tanden (maximum €500) en chemokuren. Alternatieve therapieën kun je extra verzekeren, maar dat kost je €6 per maand extra.

 

Voor een bredere verzekering kun je beter gaan voor Petplan Totaal of Reaal 90%, afhankelijk van wat je belangrijk vindt.

Pootje PurrfectCat

Bronnen

*Op basis van een niet-ras kat van 1 jaar van een alleenstaande zonder kinderen. Prijzen voor een raskat, oudere kat of andere gezinssituatie kunnen duurder uitvallen.

Houdt er ook rekening mee dat prijzen jaar op jaar zullen stijgen door een leeftijdstoeslag en/of indexering.

Website

Ohra Polisvoorwaarden (PDF)

Ohra Vergoedingen Overzicht (PDF)

Vond je dit artikel interessant?
Meld je dan aan voor meer tips en de nieuwste blogs.
Plus de download "In 4 stappen kattenvoer beoordelen".

*Geen spam!

Wist je dat... Je kunt Catmoneo ook volgen op Facebook!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *