Castratieleeftijd besproken: Veranderingen in het gedrag

Poes kijkenIn het vorige artikel kwamen de lange termijn gevolgen van vroegcastratie aan bod. Hierin benoem ik kort een aantal gedragingen die veranderen na castratie.

 

In dit artikel ga ik hier verder op in en bespreek ik ook andere veranderingen die worden waargenomen. Ook ga ik kort in op mogelijke andere oorzaken die invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van bepaald gedrag.

Territoriaal gedrag

Dit is misschien wel een van de voornaamste redenen dat mensen hun kat laten castreren, er komt namelijk veel ongewenst gedrag voort uit de territoriale driften. Zeker bij katers zie je vaak meer onderlinge agressie, zwerfdrang en verwondingen die hieruit voortkomen. Ook het sproeien is vaak prominenter aanwezig bij intacte katten.

Castratie vermindert deze gedragingen aanzienlijk, castratieleeftijd lijkt hier geen verschil in te maken. Mogelijk beperkt vroegcastratie wel de verwondingen naar aanleiding van vechtpartijen, omdat het gedrag al wordt gestopt voor het zich (volledig) heeft ontwikkeld. [1] [2] [3]

Positieve veranderingen

Castratie lijkt invloed te hebben op de hyperactiviteit van katten. In het vorige artikel benoem ik een verminderde activiteit na castratie, dit is hier mogelijk een bepalende factor in. Verder is er vaak meer verlangen naar affectie en wordt er minder felheid gezien tegenover de dierenarts. Ook hierbij lijkt castratieleeftijd geen rol te spelen. [1] [2]

Kat slapen

Negatieve veranderingen

Zoals bij veel andere dingen is ook dit niet enkel positief, er kan na castratie dus ook negatief gedrag optreden. Gedrag dat met enige regelmaat wordt gezien, is een toegenomen schuwheid bij de katten. Dit wordt met name gezien tegenover vreemde mensen. Denk hierbij aan het wegvluchten of wegkruipen.

In hoeverre castratieleeftijd dit beïnvloedt, is enige onenigheid over. Er zijn onderzoeken die geen verschil geven tussen vroege of late castratie, maar er zijn ook onderzoeken waarbij het gedrag vaker voorkomt bij vroeggecastreerde kittens. [1] [2] [4]


Blog advertentie Via Natura

Andere factoren

Er zijn buiten castratie ook andere factoren gevonden die het gedrag mogelijk beïnvloeden. Deze factoren zijn mogelijk nog wel meer van belang dan de castratie en zijn dan ook zeker noemenswaardig.

Zo zijn er duidelijke verschillen gevonden tussen verschillende groepsgroottes: Kittens binnen een groep lijken in veel mindere mate vormen van spelagressie te vertonen naar elkaar, maar ook tegenover de eigenaar. Het lijkt er dus op dat ze deze grenzen het best van elkaar leren.

Ook opvoedmethodes hebben een grote invloed negatief gedrag: Kittens die worden opgevoed met het strafprincipe (zoals de plantenspuit) vertonen significant vaker negatieve gedragingen dan kittens die geen vorm van straf krijgen. Kanttekening: Dit is mogelijk een “kip of ei”-verhaal. [4]

Conclusie

Castratie heeft een positieve invloed op veel negatieve gedragingen. Castratieleeftijd lijkt hier geen rol bij te spelen, al vermindert het vermoedelijk wel verwondingen die voortkomen uit territoriaal gedrag. Vroegcastratie heeft mogelijk wel een negatieve invloed op de ontwikkeling van schuw gedrag, al zijn de meningen hierover verdeeld.

Ik ben van mening dat de negatieve veranderingen op dit vlak niet opwegen tegen de positieve veranderingen. Daarbij is er geen eenheid over de invloed van vroegcastratie ten opzichte van latere castratie, waardoor het lastig is om de negatieve invloed van vroegcastratie mee te laten wegen als beïnvloedende factor.

Om meer te weten te komen over de risico’s omtrent de operatie kun je hier verder lezen. Daarmee zijn de overwegingen rondom castratieleeftijd compleet en kun je voor jezelf een goede beslissing maken.

Kat silhouette

Bronnen

[1] Long-term risks and benefits of early-age gonadectomy in cats 2004 – Spain CV, Scarlett JM, Houpt KA

[2] Effects of prepubertal gonadectomy on physical and behavioral development in cats. 1996 – Stubbs WP, Bloomberg MS, Scruggs SL, Shille VM, Lane TJ [abstract]

[3] Effects of castration on fighting, roaming, and urine spraying in adult male cats 1973 – Hart BL, Barrett RE

[4] Prepubertal gonadectomy in shelter cats: anaesthesia, surgery and effect of age at time of gonadectomy on health and behaviour. 2014 – Porters N

Nieuwsgierig wat goede voeding is voor je kat?In deze mini voedingsgids vertel ik je er meer over!

Vind jij een goede voeding voor je kat kiezen ook zo moeilijk?!

Uren - nee, wéken - heb ik erover gedaan om te kiezen uit de overvloed.

In deze mini voedingsgids geef ik je een aantal tips waar je op kunt letten én geef ik je een aantal merken.

Zo wordt kiezen voor een betere kattenvoeding een stuk makkelijker!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *