Castratieleeftijd besproken: Veranderingen in het gedrag

Veranderingen in gedrag na castratie

In het vorige artikel kwamen de lange termijn gevolgen van vroegcastratie aan bod. Hierin benoem ik kort een aantal gedragingen die veranderen na castratie. In dit artikel ga ik hier verder op in en bespreek ik ook andere veranderingen die worden waargenomen. Ook ga ik kort in op mogelijke andere…

Lees verder