Castratieleeftijd besproken: Veranderingen in het gedrag

Veranderingen in gedrag na castratie

In het vorige artikel kwamen de lange termijn gevolgen van vroegcastratie aan bod. Hierin benoem ik kort een aantal gedragingen die veranderen na castratie. In dit artikel ga ik hier verder op in en bespreek ik ook andere veranderingen die worden waargenomen. Ook ga ik kort in op mogelijke andere…

Lees verder

Castratieleeftijd besproken: De risico’s van vroegcastratie op lange termijn

Wat zijn de risico's van (vroeg) castratie

Castratie is een veelbesproken onderwerp en dan met name de castratieleeftijd. De argumenten voor en tegen lopen vaak alleen flink door elkaar, waardoor het lastig is om hieruit een goede conclusie te trekken. In dit artikel ga ik in op veelgenoemde argumenten rondom vroegcastratie en bekijk ik in hoeverre deze…

Lees verder